Części wspólne nieruchomości

Definicję wyrażenia „części wspólne”, jak również reguły korzystania z nich przedstawione zostały w Ustawie o własności lokali z 24 czerwca 1994 roku. Częścią wspólną nieruchomości jest ta, która nie należy wyłącznie do jednego właściciela lokalu, który mieszka w danej nieruchomości. Część wspólna należy do wszystkich właścicieli lokali adekwatnie do udziałów, jakie posiadają oni w całej nieruchomości. Dla przykładu, częścią wspólną będzie klatka schodowa, winda, korytarze prowadzące do mieszkań i podwórko, jeżeli również zalicza się do nieruchomości.

Bardzo ważne jest to, że każdy właściciel mieszkania znajdującego się w budynku, który jest częścią nieruchomości, ma prawo do korzystania z tej części. Jadąc windą do swojego mieszkania czy idąc korytarzem korzystamy z nieruchomości wspólnej. Prawo do korzystania jest ustalone we wcześniej wymienionej ustawie.

duzy budynek

Oprócz przywilejów korzystania z nieruchomości wspólnej właściciele mają również szereg obowiązków związanych z jej utrzymaniem w odpowiednim stanie. Każdy właściciel uiszcza opłatę, która jest wliczona do czynszu na zarząd nieruchomością wspólną. Z tych pieniędzy przeprowadzane są remonty całego budynku, wymiany instalacji, zatrudnia się firmę sprzątającą i inne osoby, które są potrzebne do utrzymania części nieruchomości wspólnej w odpowiednim stanie. Z tych pieniędzy opłaca się również wszystkie rachunki za doprowadzanie do nieruchomości wspólnej energii elektrycznej i ogrzewania. Opłacane są także wszystkie podatki i ubezpieczenia wymagane do prawidłowego i legalnego funkcjonowania całej nieruchomości. Jeżeli jednak jakaś część pieniędzy płacona na rzecz nieruchomości wspólnej zostanie już po wykonaniu wszystkich remontów i kupieniu wszystkich potrzebnych rzeczy, jej kwota jest rozdzielana na właścicieli lokali adekwatnie do ich udziałów w całej nieruchomości. Warto również wiedzieć o tym, że jeżeli nieruchomość wspólna przynosi jakieś dochody, to środki te są również przeznaczane na zarząd nieruchomością wspólną. Dochody takie mogą przykładowo pochodzić z wywieszenia plakatu na budynku.

Każdy właściciel lokalu jest zobowiązany do odpowiedniego dbania o nieruchomość wspólną. Część wspólna nieruchomości jest bardzo ważnym elementem całej nieruchomości. Jeżeli każdy właściciel mieszkania dbałby tylko i wyłącznie o swój lokal, to ostatecznie stan nieruchomości pogorszyłby się w takim stopniu, że przebywanie na niej stanowiłoby zagrożenie. Tak samo jest z energią elektryczną. Jeżeli nie byłaby ona doprowadzona do klatki schodowej lub nie zadbanoby o wymianę żarówek w oświetleniu, to ostatecznie poruszanie się po takiej klatce byłoby bardzo niekomfortowe lub nawet niemożliwe. Często wspólnota zatrudnia zarządcę, którego zadaniem jest odpowiednie zarządzanie nieruchomością wspólną, jak również odpowiednie wykorzystanie środków zbieranych z czynszów.