Zawód zarządcy nieruchomości

Biura Świdnica Biura do wynajęcia Świebodzice

Jak już wspomniano w innym artykule, wspólnota mieszkaniowa może wybrać zarządcę spośród właścicieli lokali, ale może też zlecić zarządzanie nieruchomością przedsiębiorcy, który się w tym specjalizuje. Zarządca nieruchomości analizuje czynniki, które wpływają na gospodarkę nieruchomością; podejmuje również decyzje mające prowadzić do jak najbardziej efektywnego wykorzystania nieruchomości, którą zarządza. Jego zadaniem jest utrzymywanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, a w miarę możliwości jego poprawa, a także inwestowanie w nieruchomość. Zarządzanie nieruchomościami jest pojęciem szerszym niż administrowanie, ale zwykle obowiązki zarządcy zawierają w sobie także czynności administracyjne, takie jak pilnowanie i koordynowanie czynności związanych z przeglądami, konserwacją, naprawą, sprzątaniem itp.

singapur

Do końca 2013 r. wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości wymagało posiadania licencji, a żeby ją uzyskać, trzeba było spełnić szereg wymagań: być niekaranym; mieć wykształcenie wyższe z zakresu gospodarki nieruchomościami, ewentualnie wykształcenie wyższe na innym kierunku w połączeniu ze studiami podyplomowymi z zakresu zarządzania nieruchomościami; odbyć udokumentowaną praktykę zawodową (wcześniej wymagany był jeszcze egzamin państwowy).

Od początku 2014 roku zawód ten został zderegulowany. Obecnie wymagane jest jedynie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Uchylono także przepisy precyzujące, na czym polegają obowiązki zarządcy nieruchomości. Zmianę przepisów argumentowano tworzeniem nowych miejsc pracy i ułatwieniem startu w zawodzie. Przeciwnicy deregulacji wskazują jednak, że w ten sposób dostęp do zawodu zyskały osoby, które nie mają odpowiedniej wiedzy ani doświadczenia, a nawet nie są do końca świadome, jakie czynności należą do ich obowiązków. Wątpliwości budzi zwłaszcza brak konieczności zdobycia odpowiedniego wykształcenia i dośwadczenia, gdyż praca zarządcy wymaga obszernej wiedzy z różnych dziedzin, m.in. prawa, ekonomii i budownictwa.

Jednak licencje zawodowe są nadal wydawane. Choć licencja nie jest już obowiązkowa, jej posiadanie zwiększa wiarygodność zarządcy i może wpływać na decyzję członków wspólnoty mieszkaniowej o wyborze tej, a nie innej osoby. Obecnie taką licencję mogą otrzymać także osoby ze średnim wykształceniem, o ile odbędą odpowiedni kurs zarejestrowany w Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, zdadzą egzamin przeprowadzany przez organizatora wspomnianego kursu oraz złożą elektroniczny wniosek o nadanie licencji. Również od początku 2014 r. obowiązki między stronami muszą być uregulowane pisemną umową. Natomiast postępowanie dyscyplinarne prowadzi się przed sądami powszechnymi, a nie tak jak wcześniej przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej.