Zarząd wspólnoty a zarządca nieruchomości

Biura Ożarów Mazowiecki Biura Kołobrzeg

Pojęcia „zarząd” i „zarządca” brzmią podobnie, więc nieraz są używane zamiennie w odniesieniu do wspólnoty mieszkaniowej. Jednak są między nimi różnice, które omawiamy poniżej.

Zacznijmy od cechy wspólnej – zarówno zarząd, jak i zarządca odpowiadają za utrzymanie nieruchomości wspólnej w należytym stanie, jej bezpieczeństwo, podejmowanie decyzji dotyczących majątku wspólnoty itp. Jeśli wspólnota mieszkaniowa jest sklasyfikowana jako duża (więcej niż siedem lokali), wyznaczenie osoby nią zarządzającej jest obowiązkowe zgodnie z Ustawą o własności lokali.

architektura

Jeśli chodzi o to, kto ma zarządzać wspólnotą, istnieje kilka możliwości. Można wybrać tzw. zarząd właścicielski, złożony z właścicieli lokali w danej wspólnocie. Można do zarządu również wybrać osoby spoza wspólnoty. Wreszcie trzecią opcją jest zlecenie zarządu przedsiębiorstwu wyspecjalizowanemu w obsłudze nieruchomości – wtedy można mówić o zarządzie powierzonym, którym zajmuje się zarządca (osoba lub grupa osób).

W sytuacji, gdy wspólnota wybiera zarząd właścicielski, osoby do niego należące same odpowiadają za czynności związane z opieką nad budynkiem. Ma to pewne wady, gdyż wymaga sporo czasu i zaangażowania, a przede wszystkim wiedzy – w tym orientowania się w obowiązujących przepisach. Chodzi tu zarówno o kwestie prawne, jak i czysto techniczne, dotyczące np. bezpieczeństwa, napraw, remontów czy odśnieżania. Warto więc się zastanowić, czy nie lepiej powierzyć tych obowiązków zarządcy.

Jeszcze do końca 2013 r. zarządca nieruchomości musiał mieć licencję, a żeby ją uzyskać, musiał spełnić kilka kryteriów, m.in. niekaralność, ukończenie studiów związanych z nieruchomościami oraz odbycie praktyki zawodowej. Obecnie, po deregulacji niektórych zawodów, jedynym wymogiem jest ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Miało to otworzyć drogę do zawodu i zwiększyć liczbę miejsc pracy, lecz niestety wpłynęło negatywnie na wiarygodność zawodu zarządcy, gdyż obecnie w praktyce może go wykonywać każdy. Jednak organizacje branżowe zaczęły wydawać własne licencje, które mogą być pewnym wyznacznikiem, czy dana osoba ma kwalifikacje, wiedzę i umiejętności, by właściwie wypełniać obowiązki zarządcy. Warto wybrać wyspecjalizowaną firmę zarządzającą, która już od jakiegoś czasu funkcjonuje na rynku.

Niektórzy właściciele lokali boją się powierzyć zarząd wspólnoty osobom z zewnątrz, gdyż zakładają, że oznacza to utratę kontroli nad sprawami wspólnoty. Jednak, zgodnie z Ustawą o własności lokali, mieszkańcy muszą mieć pełny wgląd w czynności zarządcy i dokumentację wspólnoty, więc mogą na bieżąco kontrolować, co się dzieje.